Vi har förnärvarande 2 vagnar till uthyrning

       En Polar 455S med en tot. vikt på  1080 kg  lämplig för 4 personer.

       En Solifer 550 med en tot. vikt på  1240 kg  lämplig för 5 personer.


    
       Vagnarna uthyres Veckovis enligt FREDAG till FREDAG under perioden Maj till 
       September.
       Pris: 2500:- per vecka      Till Solifern finns även tält att hyra för: 400:-
 
       Under övrig säsong enligt överenskommelse.


       För att hyra  Ring: 0500/450656

   
    
                                          HYRESVILLKOR

             1. Avhämtning av vagnen kan ske första hyresdagen efter kl. 14.00 så snart
                 vagnen avsynats och ev. justeringar utförts.

             2. Hyrestiden utgår kl. 11.00 sista hyresdagen. Efter denna tid beräknas
                 hyra av 1000 kr/dag.

             3. En P11 gasol med minst 50% innehåll ingår i hyran.

             4. Har skada uppstått på vagnen skall hyresvärden kontaktas snarast, så 
                 att skadan kan åtgärdas, och nästa hyresgäst mottaga vagnen på
                 avtalad tid.

             5. Hyresgästen är skyldig att efter lånetiden återställa vagnen nystädad
                 och på den varma årstiden nytvättad. I annat fall debiteras 500 kr

             6. Hyresersättning eller annan ersättning utgår ej för den tid som vagnen
                 icke kunnat användas på grund av skada eller reparation.

             7. Om vagnen ej kan avhämtas vid avtalad tidpunkt p.g.a. hyresvärdens
                 försumlighet återbetalas 1/7 av veckohyran per dygn.

             8. Vagnen är helförsäkrad av hyresvärden. Försäkringen täcker EJ
                 eventuellt avbrott, hemresekostnader och dylikt. Detta får hyrestagaren 
                 försäkra sig för separat via sitt eget försäkringsbolag.

              9. Självrisk vid eventuell skada är 1800 kr och betalas av hyrestagaren.